Vòng Quay Căn Nguyên 50K

Bạn còn 0 lượt chơi

RÚT THƯỞNG LỊCH SỬ QUAY
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Chien*** 590 CĂN NGUYÊN 25 giây trước
Khanh*** 6066 CĂN NGUYÊN 7 phút trước
thanh*** 280 Căn Nguyên 7 phút trước
Hungt*** 280 Căn Nguyên 15 phút trước
Aaaa9*** 6066 CĂN NGUYÊN 16 phút trước