Vòng Quay Căn Nguyên 50K

Bạn còn 0 lượt chơi

RÚT THƯỞNG LỊCH SỬ QUAY
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Liem2*** 3000 CĂN NGUYÊN 7 phút trước
Den56*** 1200 CĂN NGUYÊN 9 phút trước
musho*** 280 Căn Nguyên 11 phút trước
33331*** 3000 CĂN NGUYÊN 15 phút trước
triet*** 110 CĂN NGUYÊN 24 phút trước