Vòng Quay Căn Nguyên 50K

Bạn còn 0 lượt chơi

RÚT THƯỞNG LỊCH SỬ QUAY
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Natsu*** 280 Căn Nguyên 6 phút trước
Bi Ng*** 6066 CĂN NGUYÊN 7 phút trước
Lâm *** 590 CĂN NGUYÊN 9 phút trước
Khán*** 590 CĂN NGUYÊN 16 phút trước
Zazaz*** 280 Căn Nguyên 18 phút trước