KHU MUA SKIN

Bạn có 0 Vé Mua Loại Này Miễn phí

* Bắt buộc twmfindo1#7860 Bạn vui lòng vào game gửi kết bạn với các ingame này để bên mình chuyển skin vào acc, thời gian nhận skin từ 24-72h sau khi đồng ý kết bạn và yêu cầu nick của khách phải đạt lv15 trở lên